Slaapoefentherapie

Iedereen slaapt wel eens slechter, bijvoorbeeld zondag- op maandagnacht. Maar wanneer je stelselmatig kort en slecht slaapt kunnen klachten ontstaan.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn; pijn, vermoeidheid, overbelast gevoel, angst, depressie, bewegingsarmoede, overgewicht, inslaapproblemen, doorslaapproblemen, te vroeg wakker worden, niet uitgerust zijn bij opstaan, concentratieproblemen, piekeren, kort lontje, vermoeidheid overdag.

Pagina-menu

Doelstelling

Slaapoefentherapie helpt de klachten dusdanig te verminderen dat significant lijden of beperkingen in het fysieke -, mentale -, sociaal – of beroepsmatig functioneren worden verminderd of opgeheven.

Oefentherapie Mensendieck streeft naar het verminderen en/of verhelpen van het slaapprobleem en de gevolgen ervan middels Cognitieve Gedragstherapie. Kenmerkend is het zelfbewust en zelfwerkzaam maken. Tijdens de ongeveer 5 a 10 behandelingen werkt de cliënt aan de belangrijkste aspecten die de kwaliteit van de nachtrust beïnvloeden om zo bijvoorbeeld pijn te verminderen en mentale veerkracht te verbeteren.

24-uurs visie

Klachten en slaapproblemen worden benaderd vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van de dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De oefentherapeut Mensendieck helpt u met:

  • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
  • Inzichten hoe klachten samenhangen met slaapproblemen
  • Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor verstoorde slaappatronen.
  • Cognitief gedragsmatige therapie (vlg. J. Beck).
  • Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van slaapproblemen waardoor stress vermindert en de vicieuze cirkel van slecht slapen wordt doorbroken”.
  • Uitleg over de architectuur van een gezonde slaap per leeftijdscategorie.

Hoe ziet slaapoefentherapie eruit?

Intake: de eerste keer tijdens de intake worden persoonlijke verstoorde slaappatronen en de verbanden met klachten helder gemaakt.

Vragenlijsten: U zult 1 of meerdere vragenlijsten moeten invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.

Behandeldoel/plan: Aan het eind van het eerste consult maakt u samen met de oefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.

De behandelingen: de behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. U zult zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem en wordt u geholpen met gedachtetherapie, slaaphygiëne, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.

Beter slapen kun je leren!

Afspraak maken?

Klik hier om een afspraak te maken voor een behandeling op maat. Lees op 'Over Mensendieck' meer over de behandelingsmethoden of neem direct contact op met Marcella Schonk via de contactpagina.

Marcella Schonk

Al 33 jaar ben ik met veel passie en plezier werkzaam als oefentherapeute Mensendieck. Vanuit mijn praktijk in Doetinchem werk ik samen met u naar een curatief en/of preventief behandelplan waarmee u uw klachten leert opvangen, verminderen en voorkomen. Tevens ben ik gespecialiseerd in het behandelen van diverse zwangerschapsklachten en arbeidsgerelateerde klachten.