Beveiliging

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck Doetinchem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk. Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  1. Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software. 
  2. Software-updates zijn geactualiseerd. 
  3. TLS (opvolger van SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. 
  4. Het 'encrypten' van persoonsgegevens. Mocht de bedrijfscomputer gestolen worden dan kunnen derden niet bij de gegevens.

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Afspraak maken?

Klik hier om een afspraak te maken voor een behandeling op maat. Lees op 'Over Mensendieck' meer over de behandelingsmethoden of neem direct contact op met Marcella Schonk via de contactpagina.